Een afspraak maken +32 2 306 40 40 Vanaf maandag tot vrijdag: 9h30 – 13h en 13h30 – 18:30 — zatergad: 9h30 – 13h en 13h30 – 17h

KAAKVERBREDING

Kaakverbreding is een chirurgische ingreep waarbij de bovenkaak wordt verbreed.

Het wordt uitgevoerd als onderdeel van een orthodontische behandeling.

Tijdens uw eerste consultatie bij uw orthodontist en na analyse van uw geval kan blijken dat de verkeerde uitlijning van uw tanden niet alleen betrekking heeft op uw tanden maar ook op de kaken. Een kaak kan te ver naar voren of te ver naar achter staan en/of te smal zijn.

Wanneer de bovenkaak te smal is en de groei van het aangezicht voltooid is, kan het noodzakelijk zijn een kaakverbreding uit te voeren om de normale relatie tussen de kaken en de tanden te herstellen. Het doel is om een orthodontisch stabiel resultaat te bekomen. Wanneer de kaak te smal is en men een orthodontische behandeling zonder kaakverbreding ondergaat kunnen de tanden na verloop van tijd terug bewegen.

Het herstel van de normale relatie tussen de kaken laat toe verschillende functies te verbeteren: de kauwfunctie, de ademhaling en de fonatie. Het risico op slijtage van de tanden en de stress op de kaakgewrichten kan tevens verminderd worden.

De ingreep grijpt niet enkel in op deze essentiële functies maar laat ook toe het gezicht te harmoniseren.

Hoe verloopt de ingreep?

De ingreep wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. De palatale distractor wordt op het gehemelte geplaatst ter hoogte van de premolaren. Vervolgens wordt een incisie gemaakt onder de bovenlip, in het tandvlees. Er worden dus geen incisies gemaakt in de huid. In het bot van de bovenkaak worden 3 corticale incisies gemaakt. De werking van de distractor wordt gecontroleerd en de incisie in het tandvlees wordt gehecht met een resorbeerbare draad.

Activering van de palatale distractor:

Vijf dagen na de ingreep dient de distractor één of twee keer per dag, naargelang de instructies van de chirurg, geactiveerd te worden. Dit is een cruciale stap in de behandeling die wordt uitgevoerd door de patiënt zelf of door iemand in zijn omgeving. Een sleuteltje wordt in het midden van de distractor geplaatst en van boven naar beneden gedraaid. Men herhaalt dit tot er een nieuwe kleur verschijnt op de distractor (er zijn 3 gekleurde bolletjes: blauw, geel en rood). Tijdens de periode van activatie komt u éénmaal per week op controle bij Dr. Oth die de voortgang zal opvolgen.

ContactLes photos présentes sur ce site sont des photos illustratives et ne sont pas les résultats d’interventions pratiquées au sein du centre.  Malgré que l'on trouve des photos de résultats sur beaucoup de sites internet, leur présence est condamnée par l'Ordre des Médecins en Belgique, raison pour laquelle vous n'en verrez pas ici. Par contre, lors de la consultation, de très nombreuses photos vous seront montrées, vous permettant de juger la qualité du travail accompli.